Kristus on üles tõusnud!

Kristus on üles tõusnud!

„Rahu teile! Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid. Võtke vastu Püha Vaim!” Jh 20,21j

Ülestõusnud Kristus tuleb meie keskele ja läkitab meid kuulutama rõõmusõnumit. Kristus on üles tõusnud! Halleluuja! Tõesti, Ta on üles tõusnud! Halleluuja!

Oleme rõõmsad, sest saime osa Paasapüha rõõmust. Täname teid kogu südamest kõige eest, mida olete teinud meie heaks.

2. mail pühitsetakse Emmanuel ja Kiryl preestrikandidaadiks (admissio ad ordines). Nemad olid ka esimesed, kes saabusid  neli aastat tagasi  meie seminari.

Me palume, et te palvetaksite püsivalt ja alati meie eest ning toetaksite meid oma abiga. Issand tasub teile.

Häid Pühi!!!                                      

Seminaristid ja H. Severino.

Website:www.redemptorismater-tallinn.com Account:MTÜREDEMPTORISMATERIBANEE281700017004066198

Admissio ad Ordines

Admissio ad Ordines

Teatame rõõmuga, et neljapäeval, 02. mail kell 16 toimub Peeter-Pauli katedraalis Tallinnas pühitsemistalitus, kus piiskop Philippe Jourdan viib läbi meie seminaristide Kiryl Arlionaki ja Emmanuel Parra Moyaga preestrikandidaadiks vastuvõtmise rituaali “admissio ad ordines”.

Kõik usklikud on palutud jumalateenistusele, et osa saada meie tulevaste preestrite esimestest sammudest!

Piiskopkondlik Misjoniseminar

REDEMPTORIS MATER

J. Poska 47, Tallinn – redemptorismater-tallinn.com

Akolüüt Eliasz Wojciechowski

Akolüüt Eliasz Wojciechowski

Eliasz Wojciechowski akolüüt 23. jaanuaril meie seminarist sai akolüüdi piiskop Philipe Jourdani poolt. Sellist tüüpi üritus oli esimene meie seminari ajaloos ning viis aastat tagasi selle peale mõtlemine oleks olnud utoopiline, aga täna see sai võimalikuks ja on näha esimesi vilju. Nagu monsenjöör Philip Jourdan ütles jutlustuse ajal: “Vahel saavad unistused teoks.”
Järgides meie piiskopi kutset palvetame Eliasze eest, et ta saaks kinnitust oma kutsumusest. Ja palvetame ka tema pere eest, kes kasvatas ning õpetas teda usus.
Palume Issandat, pühimat Neitsit Maarjat, kellele pühendati Eestimaa, et seminar saaks veel vilja kanda. 
Tsiteerime meie piiskopi monsejöör Philip Jourdani jutlust:
“Täna me näeme esimesi vilju, sellest mida me arvasime olevat unistus ning nüüd on see tõeliseks saanud. Jumal viib unistusi täide. Pühitseme esimese katoliikliku seminari esimest akolüüti Eesti ajaloos.
Täname Jumalat sinu pere eest, kes kasvatas ja aitas sind ära tundma kutsumust, selleks et sa saaksid lõpuks jumalale ja oma kutsumusele “jah” öelda. Samuti peame tänama Jumalat Neokatekumenaalse tee eest, mis viib edasi Uut Evangeliseerimist, milles sa ka osaled. See tee aitas sul kasvatada seda seemet, mida sinu vanemad olid sinusse kündnud. Sa pead tänama Jumalat selle  suure abi eest, mida sa oled elu jooksul saanud. Ja nüüd Eliasz pead sa edasi liikuma. Akolüüt on tähtis periood, sest tänu sellele ministeeriumile sa saad teenida oma vendasid ja õdesid siin Tallinnas või teisel pool Eestit ning aidata kirikut kogu maalimas. Preester peab olema selline inimene, kes loovutab ennast vendadele ja õdedele ning kes ei ole enam iseenda omand, vaid vaatab taeva poole ja aitab ligimest. Sellest räägib paavst Franciscus – vaata ligimest ning soovi elada temaga koos ja saada teda. Ära vaata ennast, vaid kõiki neid, kes on sinu ümber. Teised on Kristus ning tee, mis viib Kristuse poole. Läbi Neitsi Maarja tegutsemise sa sündisid Poolas, kus on eriline pühendumus Neitsi Maarjasse, nüüd oled sa akolüüt Eestis, mille nimeks on Maarjamaa, need on kindlad märgid, et sinu elu on Neitsi Maarja mõju all. Tema on sinu jaoks nagu Põhjatäht, mis näitab sulle teed. Kuula Maarjat ning sa oled Kristusega. Selleks, et saaksid alati liikuda rõõmuga selles kutsumuse tees. Palvetame Eliasze pere eest, tema vanemate eest, kes toetasid teda Eestisse tulemisel, et kirikut aidata. Kasvagu sa armastuses ja pühaduses.”

Kohtumine noortega

Kohtumine noortega

Pühapäeval, 28. oktoobril oli meil seminaris suur rõõm vastu võtta Tartu ja Tallinna neokatehhumeenilise koguduse noori.

Sellel kohtumisel said noored paremini tundma õppida elu seminaris ja tänada koos meiega Jumalat selle koha eest, mis Tema meile kinkis. Pühitsesime koos õhtupalveid ning samal ajal rääkisid mõned seminaristid oma isiklikust kogemusest Jumala poolt saadud kutsumusest.

Noortele oli väga tähtis näha, kuidas Jumal kutsub erinevaid inimesi, kes tulevad erinevatest riikidest ning ka erinevate elulugudega. Jumal valib, keda ta tahab, järgimata inimlikku loogikat; Ta valib tavalisi inimesi, nii heade kui ka halbade omadustega.

Evangeelium, mida kuulutati ja mis avati Piiblis juhuslikust kohast, rääkis Jeesuse tutvustamisest templis. On alati väga muljetavaldav, kuidas Jumal oli valmistanud selle sõna just meile sellel hetkel. See kohtumine polnud selleks, et “värvata“ uusi seminariste, vaid et noored teaksid, kuidas Jumal kutsub neist igaüht järgnema Talle, olema kristlased. Jumal ilmutab ennast igaühe elus nii, nagu Ta ilmutas end Simeonile, kes tunnustas last, keda vanemad süles hoidsid, Kristust, meie Issandat.

Seminaristidele oli suureks abiks näha, kuidas noored palvetavad nende kutsumuse eest. See palve oli vastastikune ning tekitas ühtsust ja kahtlemata tugevdas ka kirikut Eestis. Näha rõõmsaid noori on märk elavast ning alatasa uuenevast kirikust.