Viimased uudised

Viimased uudised

Kaheteist kümnest viieteist kümneni septembris „Porto San Giorgiol“ korraldati seminaristide konviventsi, kus üle sada seitse kümmend noort olid läkitatud erinevatele seminaritele nimega „Redemptoris, Mater“ mis on laiali üle kogu maailma. Avati kolm uusi seminare: Loszil (Poolas), Kingstonil (Jamaicas) ja Macaos (Hiinas), mis teeb suuremaks „Redemptoris, Materi“ seminaride arvu saja kahe kümne viiega kogu maailmas. Macao seminaril, nii Paavsti kui rahvaste evangeliseerimiseks Kogu sooviga, koolitab preestidele Aasia evangeliseerimiseks, kus tuhandeid inimesi ootavad vastu võta rõõm sõnumi kuulutamist.
Meie seminarile läkitati uue seminaristi nimega, Marco Librasi Pisast pärit. Tänagem Issandale selle teo eest mis Ta viib edasi ja kus meie oleme lihtsad vaatajad. Kaks meie seminaristidelt läksid missiooniperioodile, Eliasz läks Argentiinasse ja Manuel Portugali. Selline missiooniperiood on iga seminaristi hariduskoolituse osa, olles Redemptoris Mater seminarid nii piiskopkondlikud kui misjonärid.
Seitmeteist kümnes oktoobris külastas meid meie piiskopi selle uue õppeaasta avamiseks, lootusega et me võiksime vastada meie kutsumustele väärt vilju kandmas. Kus on parem eeskuju meile nii nagu oli püha Antiookiast Ignatiuse eeskuju, mälestatud sel samal päeval Kirikus, tema kes pühendas oma ellu kuni oma vere voolamiseni evangeeliumi tõttu?
Palvetagem nii et Issand olgu meiega sel uuel aastal usku võitlustel ja, kindlasti uue aasta täis ka palju ande mida Issand tahab meile kingita.

KOHTUMINE KIKO ARGÜELLOGA KIIEVIS

KOHTUMINE KIKO ARGÜELLOGA KIIEVIS

Selle aastamais toimus kohtumine Kikoga Ukraina pealinnas Kiievis, et julgustada vendi, kes kuulusid endise nõukogude liidu koosseisu, nende seas Venemaa, Gruusia, Ukraina, Läti ja Eesti. Kuna teisiti polnud võimalik, otsustasime minna Eesti koguduse nimel koos misjoniperedega nii Tartust kui Tallinnast.

Palverännak kestis kolm päeva: 10. – 12. maini. Esimesel päeval külastasime Kiievi turismikeskusi nagu Püha Sofia katedraali ja Püha Miikaeli kirikut.

Laupäeva hommikul külastasime koobaskloostrit ning sealseid katakombe, mis püsivad tänini ja nägime 21 meetri kõrgust ikonostaasi. Kell neli pärastlõunal olime valmis kohtuma Kiko, isa Mario ja Ascensioni Romeroga (rahvusvaheline Neokatehhumeenilise Tee meeskond) Kiievi Riiklikus Kunsti palees. Nagu juba öeldud, kuulasime julgustavaid sõnu kristlastest evangeliseerijatele, kes on pärit ekskommunislikust, ateistlikkust ja individualistlikust maailmast. Julgustavad sõnad olid nii mõjuvad, et ligikaudu 130 noort ja mitu perekonda tõusid, et olla valmis tegema Jumala tahtmist. Kui kohtumine läbi, võtsime osa püha Aleksandri katoliku kiriku pühapäevasest euharistiast.

Pühapäeval kuulutasime koos mõnede Kiievi kogudustega tänavatel evangeeliumi, kus meie seminarist Giosue Schirru rääkis kõigi ees oma usukogemusest. Järgmise päeva hommikul alustasime tagasiteed Eestisse.

See oli kogemus, mis veel kord tugevdas meie usku tänu sõnadele, mida andis rahvusvaheline katehhistide meeskond. Oleme tänulikud ka kristlaste vahel valitsenud ühtsusele, olgu siis Poolast, Venemaalt, Hispaaniast või mõnest teisest riigist maailmas. Lõppude lõpuks kinnitus teadmine, et tegelikult on meie isamaa ühine. Meie isamaa on taevariik.

no images were found

Emmanuel Parra ja Kiryl Arlionaki Admissio.

Emmanuel Parra ja Kiryl Arlionaki Admissio.

2. mail pühitses piiskop Philipp Jourdan Püha Peetruse ja Pauluse Katedraalis  “admissio ad ordines”, rituaali kahele meie seminaristile, Emmanuelile, kes on pärit Tšiilist ja Kiryllile Valgevenest.

Nende õpingud on kestnud neli aastat ning nad on esimesed Eestisse jõudnud grupist,  kes saabusid septembris 2015, kui avati meie seminar.

2. mail toimus ka isa Vello Salo matus. Eestis hästi tuntud preester ja teoloog suri paasapüha ööl pärast  63. teenistusaastat. Enne “admissio” rituaali tähistamist kutsus piiskop kandidaate olema ustavad oma kutsumusele nagu oli seda isa Vello Salo.

Meenutame piiskopi sõnu: “Te ei ole üksi oma teenimises. Teie ümber on kogudus, kirik, teie vennad preestrid ja kogu püha Jumalarahvas. Sest mitte keegi ei saa olla ustav üksi ja keegi ei saa olla üksi preester.”

Nelja aasta pärast, kinnitab kirik teie kutsumust. See täidab meid rõõmuga ning kinnitab meilegi Issanda ustavust – nii igaühele meist kui ka kirikule.

Täname teid teie toetuse ja palvete eest. Palvetage edasi meie, eriti aga Kirylli ja Emmanueli eest, nii et Issand kaitseks ja kinnitaks neid preestrikutseks