Kohtumine noortega

Kohtumine noortega

Pühapäeval, 28. oktoobril oli meil seminaris suur rõõm vastu võtta Tartu ja Tallinna neokatehhumeenilise koguduse noori.

Sellel kohtumisel said noored paremini tundma õppida elu seminaris ja tänada koos meiega Jumalat selle koha eest, mis Tema meile kinkis. Pühitsesime koos õhtupalveid ning samal ajal rääkisid mõned seminaristid oma isiklikust kogemusest Jumala poolt saadud kutsumusest.

Noortele oli väga tähtis näha, kuidas Jumal kutsub erinevaid inimesi, kes tulevad erinevatest riikidest ning ka erinevate elulugudega. Jumal valib, keda ta tahab, järgimata inimlikku loogikat; Ta valib tavalisi inimesi, nii heade kui ka halbade omadustega.

Evangeelium, mida kuulutati ja mis avati Piiblis juhuslikust kohast, rääkis Jeesuse tutvustamisest templis. On alati väga muljetavaldav, kuidas Jumal oli valmistanud selle sõna just meile sellel hetkel. See kohtumine polnud selleks, et “värvata“ uusi seminariste, vaid et noored teaksid, kuidas Jumal kutsub neist igaüht järgnema Talle, olema kristlased. Jumal ilmutab ennast igaühe elus nii, nagu Ta ilmutas end Simeonile, kes tunnustas last, keda vanemad süles hoidsid, Kristust, meie Issandat.

Seminaristidele oli suureks abiks näha, kuidas noored palvetavad nende kutsumuse eest. See palve oli vastastikune ning tekitas ühtsust ja kahtlemata tugevdas ka kirikut Eestis. Näha rõõmsaid noori on märk elavast ning alatasa uuenevast kirikust.

Seminari avamine

Seminari avamine

Kaks aastat kestnud remonditööd on lõppenud.

Esmaspäeval, 8. oktoobril oli ajalooline sündmus – taasavati seminarihoone. Meie piiskop Philippe Jourdan pühitses Euharistiat koos katehhistide meeskonna,  Tallinna ja Tartu misjonäride ning meiega. Oleme tänulikud Jumalale, kes andis meile võimaluse osaleda Tema tegemistest läbi esimese katoliku Piiskopkondlik Misjoniseminari ehitamisel Eesti ajaloos. 

Täname teid kogu südamest suuremeelsuse eest, sest tänu teile sai see kõik võimalikuks.

UUED SEMINARISTID!!!

UUED SEMINARISTID!!!

Meosalesime seminaristide conviventsil (üldkoosolekul) koosneokatehhumenaalse tee algatajatega Porto San Giorgios (Itaalias),kus võtsid osa rohkem kui 200 noort, valmis sisenema üks nendest124 seminari “Redemptoris Mater”, mis on üle kogu maailma. 

Sellel konviventsial (üldkoosolekul) võtsime vastu kolm uut seminaristi.

Teretulemast Tallinna „Redemptoris Mater’i” seminari!!!

Meieseminari rektor koos kolme uue seminaristiga:Beniamino Cimbaro de Udine (Itaalia), PabloFernández Velasco (Cordoba, Hispaania), EmmanuelMuñoz ( Cordoba, Hispaania).

Meie seminarkoos meie piiskopi PhilippeJourdani, koolitajate/õpetajatega ning katehhistidemeeskonnaga.

HÄID JÕULE!!!

HÄID JÕULE!!!

“et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on IssandKristus. Ja see on teile tunnustäheks: te leiate lapsukesemähitud ja sõimes magavat.” (Lk 2, 11s)

Soovin, et võiksid leida oma elus Jeesuse, kes on sinu lähedal ka neis sündmustes, mis teevad alandlikuks. Isegi siis, kui tundub võimatu näha Jumala armastust meie vastu.“Rahu olgu maa peal inimestele, keda Issand armastab!”Me täname kõiki, kes te kõnnite koos meiega ja toetate meid.

HÄID JÕULE KÕIGILE JA Issand tasugu teile heldelt!

Seminaristid ja isa Severino