Emmanuel Parra ja Kiryl Arlionaki Admissio.

Emmanuel Parra ja Kiryl Arlionaki Admissio.

2. mail pühitses piiskop Philipp Jourdan Püha Peetruse ja Pauluse Katedraalis  “admissio ad ordines”, rituaali kahele meie seminaristile, Emmanuelile, kes on pärit Tšiilist ja Kiryllile Valgevenest.

Nende õpingud on kestnud neli aastat ning nad on esimesed Eestisse jõudnud grupist,  kes saabusid septembris 2015, kui avati meie seminar.

2. mail toimus ka isa Vello Salo matus. Eestis hästi tuntud preester ja teoloog suri paasapüha ööl pärast  63. teenistusaastat. Enne “admissio” rituaali tähistamist kutsus piiskop kandidaate olema ustavad oma kutsumusele nagu oli seda isa Vello Salo.

Meenutame piiskopi sõnu: “Te ei ole üksi oma teenimises. Teie ümber on kogudus, kirik, teie vennad preestrid ja kogu püha Jumalarahvas. Sest mitte keegi ei saa olla ustav üksi ja keegi ei saa olla üksi preester.”

Nelja aasta pärast, kinnitab kirik teie kutsumust. See täidab meid rõõmuga ning kinnitab meilegi Issanda ustavust – nii igaühele meist kui ka kirikule.

Täname teid teie toetuse ja palvete eest. Palvetage edasi meie, eriti aga Kirylli ja Emmanueli eest, nii et Issand kaitseks ja kinnitaks neid preestrikutseks

Kristus on üles tõusnud!

Kristus on üles tõusnud!

„Rahu teile! Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid. Võtke vastu Püha Vaim!” Jh 20,21j

Ülestõusnud Kristus tuleb meie keskele ja läkitab meid kuulutama rõõmusõnumit. Kristus on üles tõusnud! Halleluuja! Tõesti, Ta on üles tõusnud! Halleluuja!

Oleme rõõmsad, sest saime osa Paasapüha rõõmust. Täname teid kogu südamest kõige eest, mida olete teinud meie heaks.

2. mail pühitsetakse Emmanuel ja Kiryl preestrikandidaadiks (admissio ad ordines). Nemad olid ka esimesed, kes saabusid  neli aastat tagasi  meie seminari.

Me palume, et te palvetaksite püsivalt ja alati meie eest ning toetaksite meid oma abiga. Issand tasub teile.

Häid Pühi!!!                                      

Seminaristid ja H. Severino.

Website:www.redemptorismater-tallinn.com Account:MTÜREDEMPTORISMATERIBANEE281700017004066198

Admissio ad Ordines

Admissio ad Ordines

Teatame rõõmuga, et neljapäeval, 02. mail kell 16 toimub Peeter-Pauli katedraalis Tallinnas pühitsemistalitus, kus piiskop Philippe Jourdan viib läbi meie seminaristide Kiryl Arlionaki ja Emmanuel Parra Moyaga preestrikandidaadiks vastuvõtmise rituaali “admissio ad ordines”.

Kõik usklikud on palutud jumalateenistusele, et osa saada meie tulevaste preestrite esimestest sammudest!

Piiskopkondlik Misjoniseminar

REDEMPTORIS MATER

J. Poska 47, Tallinn – redemptorismater-tallinn.com

Akolüüt Eliasz Wojciechowski

Akolüüt Eliasz Wojciechowski

Eliasz Wojciechowski akolüüt 23. jaanuaril meie seminarist sai akolüüdi piiskop Philipe Jourdani poolt. Sellist tüüpi üritus oli esimene meie seminari ajaloos ning viis aastat tagasi selle peale mõtlemine oleks olnud utoopiline, aga täna see sai võimalikuks ja on näha esimesi vilju. Nagu monsenjöör Philip Jourdan ütles jutlustuse ajal: “Vahel saavad unistused teoks.”
Järgides meie piiskopi kutset palvetame Eliasze eest, et ta saaks kinnitust oma kutsumusest. Ja palvetame ka tema pere eest, kes kasvatas ning õpetas teda usus.
Palume Issandat, pühimat Neitsit Maarjat, kellele pühendati Eestimaa, et seminar saaks veel vilja kanda. 
Tsiteerime meie piiskopi monsejöör Philip Jourdani jutlust:
“Täna me näeme esimesi vilju, sellest mida me arvasime olevat unistus ning nüüd on see tõeliseks saanud. Jumal viib unistusi täide. Pühitseme esimese katoliikliku seminari esimest akolüüti Eesti ajaloos.
Täname Jumalat sinu pere eest, kes kasvatas ja aitas sind ära tundma kutsumust, selleks et sa saaksid lõpuks jumalale ja oma kutsumusele “jah” öelda. Samuti peame tänama Jumalat Neokatekumenaalse tee eest, mis viib edasi Uut Evangeliseerimist, milles sa ka osaled. See tee aitas sul kasvatada seda seemet, mida sinu vanemad olid sinusse kündnud. Sa pead tänama Jumalat selle  suure abi eest, mida sa oled elu jooksul saanud. Ja nüüd Eliasz pead sa edasi liikuma. Akolüüt on tähtis periood, sest tänu sellele ministeeriumile sa saad teenida oma vendasid ja õdesid siin Tallinnas või teisel pool Eestit ning aidata kirikut kogu maalimas. Preester peab olema selline inimene, kes loovutab ennast vendadele ja õdedele ning kes ei ole enam iseenda omand, vaid vaatab taeva poole ja aitab ligimest. Sellest räägib paavst Franciscus – vaata ligimest ning soovi elada temaga koos ja saada teda. Ära vaata ennast, vaid kõiki neid, kes on sinu ümber. Teised on Kristus ning tee, mis viib Kristuse poole. Läbi Neitsi Maarja tegutsemise sa sündisid Poolas, kus on eriline pühendumus Neitsi Maarjasse, nüüd oled sa akolüüt Eestis, mille nimeks on Maarjamaa, need on kindlad märgid, et sinu elu on Neitsi Maarja mõju all. Tema on sinu jaoks nagu Põhjatäht, mis näitab sulle teed. Kuula Maarjat ning sa oled Kristusega. Selleks, et saaksid alati liikuda rõõmuga selles kutsumuse tees. Palvetame Eliasze pere eest, tema vanemate eest, kes toetasid teda Eestisse tulemisel, et kirikut aidata. Kasvagu sa armastuses ja pühaduses.”