KOHTUMINE KIKO ARGÜELLOGA KIIEVIS

Selle aastamais toimus kohtumine Kikoga Ukraina pealinnas Kiievis, et julgustada vendi, kes kuulusid endise nõukogude liidu koosseisu, nende seas Venemaa, Gruusia, Ukraina, Läti ja Eesti. Kuna teisiti polnud võimalik, otsustasime minna Eesti koguduse nimel koos misjoniperedega nii Tartust kui Tallinnast.

Palverännak kestis kolm päeva: 10. – 12. maini. Esimesel päeval külastasime Kiievi turismikeskusi nagu Püha Sofia katedraali ja Püha Miikaeli kirikut.

Laupäeva hommikul külastasime koobaskloostrit ning sealseid katakombe, mis püsivad tänini ja nägime 21 meetri kõrgust ikonostaasi. Kell neli pärastlõunal olime valmis kohtuma Kiko, isa Mario ja Ascensioni Romeroga (rahvusvaheline Neokatehhumeenilise Tee meeskond) Kiievi Riiklikus Kunsti palees. Nagu juba öeldud, kuulasime julgustavaid sõnu kristlastest evangeliseerijatele, kes on pärit ekskommunislikust, ateistlikkust ja individualistlikust maailmast. Julgustavad sõnad olid nii mõjuvad, et ligikaudu 130 noort ja mitu perekonda tõusid, et olla valmis tegema Jumala tahtmist. Kui kohtumine läbi, võtsime osa püha Aleksandri katoliku kiriku pühapäevasest euharistiast.

Pühapäeval kuulutasime koos mõnede Kiievi kogudustega tänavatel evangeeliumi, kus meie seminarist Giosue Schirru rääkis kõigi ees oma usukogemusest. Järgmise päeva hommikul alustasime tagasiteed Eestisse.

See oli kogemus, mis veel kord tugevdas meie usku tänu sõnadele, mida andis rahvusvaheline katehhistide meeskond. Oleme tänulikud ka kristlaste vahel valitsenud ühtsusele, olgu siis Poolast, Venemaalt, Hispaaniast või mõnest teisest riigist maailmas. Lõppude lõpuks kinnitus teadmine, et tegelikult on meie isamaa ühine. Meie isamaa on taevariik.

Emmanuel Parra ja Kiryl Arlionaki Admissio.

Emmanuel Parra ja Kiryl Arlionaki Admissio.

2. mail pühitses piiskop Philipp Jourdan Püha Peetruse ja Pauluse Katedraalis  “admissio ad ordines”, rituaali kahele meie seminaristile, Emmanuelile, kes on pärit Tšiilist ja Kiryllile Valgevenest.

Nende õpingud on kestnud neli aastat ning nad on esimesed Eestisse jõudnud grupist,  kes saabusid septembris 2015, kui avati meie seminar.

2. mail toimus ka isa Vello Salo matus. Eestis hästi tuntud preester ja teoloog suri paasapüha ööl pärast  63. teenistusaastat. Enne “admissio” rituaali tähistamist kutsus piiskop kandidaate olema ustavad oma kutsumusele nagu oli seda isa Vello Salo.

Meenutame piiskopi sõnu: “Te ei ole üksi oma teenimises. Teie ümber on kogudus, kirik, teie vennad preestrid ja kogu püha Jumalarahvas. Sest mitte keegi ei saa olla ustav üksi ja keegi ei saa olla üksi preester.”

Nelja aasta pärast, kinnitab kirik teie kutsumust. See täidab meid rõõmuga ning kinnitab meilegi Issanda ustavust – nii igaühele meist kui ka kirikule.

Täname teid teie toetuse ja palvete eest. Palvetage edasi meie, eriti aga Kirylli ja Emmanueli eest, nii et Issand kaitseks ja kinnitaks neid preestrikutseks

Kristus on üles tõusnud!

Kristus on üles tõusnud!

„Rahu teile! Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid. Võtke vastu Püha Vaim!” Jh 20,21j

Ülestõusnud Kristus tuleb meie keskele ja läkitab meid kuulutama rõõmusõnumit. Kristus on üles tõusnud! Halleluuja! Tõesti, Ta on üles tõusnud! Halleluuja!

Oleme rõõmsad, sest saime osa Paasapüha rõõmust. Täname teid kogu südamest kõige eest, mida olete teinud meie heaks.

2. mail pühitsetakse Emmanuel ja Kiryl preestrikandidaadiks (admissio ad ordines). Nemad olid ka esimesed, kes saabusid  neli aastat tagasi  meie seminari.

Me palume, et te palvetaksite püsivalt ja alati meie eest ning toetaksite meid oma abiga. Issand tasub teile.

Häid Pühi!!!                                      

Seminaristid ja H. Severino.

Website:www.redemptorismater-tallinn.com Account:MTÜREDEMPTORISMATERIBANEE281700017004066198

Admissio ad Ordines

Admissio ad Ordines

Teatame rõõmuga, et neljapäeval, 02. mail kell 16 toimub Peeter-Pauli katedraalis Tallinnas pühitsemistalitus, kus piiskop Philippe Jourdan viib läbi meie seminaristide Kiryl Arlionaki ja Emmanuel Parra Moyaga preestrikandidaadiks vastuvõtmise rituaali “admissio ad ordines”.

Kõik usklikud on palutud jumalateenistusele, et osa saada meie tulevaste preestrite esimestest sammudest!

Piiskopkondlik Misjoniseminar

REDEMPTORIS MATER

J. Poska 47, Tallinn – redemptorismater-tallinn.com